Kennis Conversie Fonds

Grote stap in snellere diagnose en verbeterde arbeidsomstandigheden gezet

Erasmus MC en Tispa Medical zetten grote stap in snellere diagnose en verbeterde... Lees meer

Daily Herald kiest voor Heeii / Crowdynews

The Daily Herald is de eerste Amerikaanse krant die de software toepast. Technisch directeur Edwin... Lees meer

Twee nieuwe bedrijven
LanthioPep en Nano FM komen beide voort uit BioMade: het nanotechnologie centrum van de Groningse universiteit.
 
LanthioPep... Lees meer
 

Eén van de belangrijkste tekortkomingen van de noordelijke economie is dat er naar (inter)nationale maatstaven gemeten te weinig groei gegenereerd wordt met innovatie. In de moderne kenniseconomie staat of valt economische groei namelijk met innovatie. De essentie van innovatie wordt door het Ministerie van Economische Zaken gedefinieerd als het omzetten van kennis in geld. Dit betekent op basis van kennis, aanwezig bij bedrijven en instellingen, nieuwe producten en diensten ontwikkelen waarmee in de toekomst geld kan worden verdiend. In Noord Nederland is deze kennis in ruime mate voorhanden, met name door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de verschillende hogescholen.

Het KCF is een publiek gefinancierd investeringsfonds dat wordt beheerd door de RUG Houdstermaatschappij. Het fonds wil investeren in jonge high tech bedrijven, eventueel ondersteund door vreemd vermogen, maar voornamelijk met aandelenkapitaal. Op deze manier wil het KCF de innovatiekracht in Noord Nederland vergroten. Het sluit hierbij goed aan bij de in deze regio opgestelde speerpunten voor kennisontwikkeling en kennistransfer.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ Kompas.