Welkom bij de RUG Houdstermaatschappij

Science Plus met testen op TV

Science Plus Group BV heeft een leidende rol in de Nederlandse markt op gebied van psychologische... Lees meer

INCAS3 is aandeelhouder geworden van Target Holding bv

Target Holding bv exploiteert de kennis die ontwikkeld wordt binnen het onderzoeksproject Target, dat gericht is... Lees meer

LanthioPep BV

LanthioPep, de jongste onderneming van de Houdstermaatschappij - voort gekomen uit Biomade - heeft een grote... Lees meer

 

De Rijksuniversiteit Groningen is een broedplaats van jonge talenten. Geregeld ontstaan er ideeën voor kansrijke commerciële toepassingen. De weg van briljant idee naar bloeiend bedrijf is echter lang en moeilijk.

De RUG Houdstermaatschappij (RHM) ondersteunt wetenschappers in het proces een bedrijf te starten. De RHM brengt daarom kennis, ervaring en een veelzijdig regionaal bedrijvennetwerk binnen het bereik van kansrijke jonge bedrijven. De RHM is in 1996 opgericht om kennisintensieve bedrijven te starten vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om inhoud te geven aan het exploiteren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Sinds de oprichting zijn ca 50 bedrijven gestart. Bijna al deze bedrijven zijn spin-offs vanuit de RUG. Investeren en deelnemen in het kapitaal wordt getracht onder te brengen bij daartoe geëigende marktpartijen.

De Houdstermaatschappij beheert de portefeuille die is ontstaan door investeringen uit het Kennis Conversie Fonds B.V. (KCF). Onder de button Deelnemingen vindt u ook de beschrijvingen en links naar de bedrijven waarin door KCF is deelgenomen.

Het KCF is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ Kompas.

De Houdstermaatschappij beheert tevens de portefeuille die is ontstaan dankzij investeringen door Noord Tech Venture C.V. (NTV). NTV heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden over het fonds en de deelnemingen. (www.noordtechventure.nl)